Komisjoni arvamus, 14. oktoober 2019, milles käsitletakse Rootsis Stockholmi lähedal asuva Ågesta survestatud raske vee reaktori demonteerimisel tekkivate radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava (Ainult rootsikeelne tekst on autentne)2019/C 351/04