Zaak T-482/15 R: Beschikking van de president van de Vierde kamer van het Gerecht van 15 oktober 2015 — Ahrend Furniture/Commissie („Kort geding — Overheidsopdrachten — Aanbestedingsprocedure — Levering van meubilair — Afwijzing van de aanbieding van een inschrijver en gunning van de opdracht aan een andere inschrijver — Verzoek om voorlopige maatregelen — Geen fumus boni iuris”)