Jaarverslag 2009 van de ECB voor 2009 Resolutie van het Europees Parlement van 23 november 2010 over het jaarverslag 2009 van de Europese Centrale Bank (2010/2078(INI))