Program Młodzież w działaniu na lata 2007-2013 — warunkowa publikacja przewodnika programowego