Besluit van het Europees Parlement over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Mogens N.J. Camre (2002/2249(IMM))