Predbežné oznámenie o koncentrácii (Vec COMP/M.4832 – Penske/GM/JV) — Vec, ktorá môže byť posúdená v zjednodušenom konaní Text s významom pre EHP