Решение за изпълнение (ЕС) 2020/660 на Комисията от 15 май 2020 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1326 по отношение на електромагнитната съвместимост на електромеханичните контактори и пускателите за двигатели, дъгогасителните устройства, разпределителните табла, предназначени за експлоатация от неквалифицирани лица и в индустриални кари