Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9757 – Providence/VOO/Brutélé) (Text av betydelse för EES) 2020/C 183/03