Comunicare a Comisiei către Parlamentul european Și consiliu Avizul Comisiei privind cererea Islandei de aderare la Uniunea Europeană {SEC(2010) 153}