SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 3479/93 van Sir James SCOTT-HOPKINS aan de Commissie. Openbaar vervoer op het platteland