Rådets afgørelse 2012/328/FUSP af 25. juni 2012 om udnævnelse af Den Europæiske Unions særlige repræsentant for Centralasien