/* */

Schriftelijke vraag E-7010/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) en Niki Tzavela (EFD) aan de Raad. Europees leger