2006 m. sausio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 95/2006, dėl AKR/užjūrio šalių ir teritorijų arba EB/užjūrio šalių ir teritorijų kilmės cukraus bei cukraus ir kakavos mišinių importo licencijų išdavimo