Cauza C-231/15: Cerere de decizie preliminară introdusă de Sąd Najwyższy (Polonia) la 21 mai 2015 – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Petrotel sp. z o.o. w Płocku/Polkomtel sp. z o.o.