VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD betreffende de stedelijke agenda voor de EU$