Verordening (EEG) nr. 2842/89 van de Raad van 18 september 1989 betreffende de toepassing van Besluit nr. 1/89 van het Gemengd Comité EEG-Zweden tot wijziging van Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking en tot vaststelling van de bepalingen voor de toepassing van de aan Besluit nr. 1/88 van het Gemengd Comité EEG-Zweden gehechte gemeenschappelijke verklaring - Besluit nr. 1/89 van het Gemengd Comité EEG-Zweden van 19 juni 1989 tot wijziging van bijlage III bij Protocol nr. 3 betreffende de definitie van het begrip "produkten van oorsprong" en de methoden van administratieve samenwerking