Nařízení Komise (ES) č. 1531/2006 ze dne 12. října 2006 , kterým se zamítají žádosti o udělení vývozní licence v odvětví obilovin pro produkty spadající pod kód KN 100190