Bericht van het naderend vervallen van bepaalde compenserende maatregelen