Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1208/2012 al Comisiei din 14 decembrie 2012 de stabilire a taxelor de import în sectorul cerealelor aplicabile de la 16 decembrie 2012