2012 m. gruodžio 14 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1208/2012, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2012 m. gruodžio 16 d.