Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1208/2012, annettu 14 päivänä joulukuuta 2012 , vilja-alalla 16 päivästä joulukuuta 2012 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta