Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1208/2012, 14. detsember 2012 , millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 16. detsembrist 2012