VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de definitie, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen en de bescherming van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken (COM(2016)0750 - C8-0496/2017 - 2016/0392(COD)) Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid Rapporteur: Pilar Ayuso