Bericht van het naderend vervallen van bepaalde compenserende maatregelen 2020/C 210/06