Pranešimo apie vyno sektoriaus produkto specifikacijos standartinio pakeitimo patvirtinimą paskelbimas pagal 2018 m. spalio 17 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/33 2020/C 88/08