Predmet T-454/20: Tužba podnesena 16. srpnja 2020. – Garment Manufacturers Association in Cambodia protiv Komisije