Дело T-454/20: Иск, предявен на/Жалба, подадена на 16 юли 2020 г. — Garment Manufacturers Association in Cambodia/Комисия