SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 1110/98 van Otto von HABSBURG aan dee Raad. Het afgezegde bezoek van de Trojka aan Zagreb