Državna pomoč – Češka – Državna pomoč SA.51501 (2019/NN) (ex 2018/N) – Pomoč za zavarovalne premije za velika podjetja – Poziv k predložitvi pripomb na podlagi člena 108(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije