Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/787 af 8. maj 2017 fastsættelse af en bevarelsesmæssig mindstereferencestørrelse for spidstandet blankesten i det nordøstlige Atlanterhav$