Aanwerving voor het Europees Geneesmiddelenbureau (Londen)