ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И ДО СЪВЕТА относно гаранциите, които се обезпечават от общия бюджет Състояние към 31 декември 2009 г.