MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD Beoordeling van het verzoek van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland tot toetreding tot het Verdrag van Lugano van 2007