Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1 2020/C 360/01