Zaak T-381/07: Beschikking van het Gerecht van eerste aanleg van 11 september 2008 — Italië/Commissie