Mål T-835/19: Överklagande ingett den 6 december 2019 – CrossFit mot EUIPO - Hochwarter (CROSSBOX)