Schriftelijke vraag E-7862/10 Dan Jørgensen (S&D) aan de Commissie. Het commentaar van de Europese Commissie op het antwoord van de minister van Milieu betreffende de naleving door Deense gemeenten van de habitatrichtlijn