Obvestilo Komisije o neuporabi nekaterih določb Uredbe (EU) 2020/698 s strani Estonije Izbruh COVID-19 (Uredba (EU) 2020/698 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. maja 2020 o posebnih in začasnih ukrepih zaradi izbruha COVID-19 glede obnovitve ali podaljšanja veljavnosti nekaterih potrdil, spričeval, licenc, dovoljenj in pooblastil ter odloga nekaterih rednih preverjanj in usposabljanja na nekaterih področjih prometne zakonodaje (UL L 165, 27.5.2020, str. 10)) 2020/C 183 I/04