Besluit om geen bezwaar aan te tekenen tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.5965 — Brookfield/Prime) Voor de EER relevante tekst