Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1352 2020 m. rugsėjo 25 d. kuriuo Maltos Respublikai pagal Reglamentą (ES) 2020/672 suteikiama laikina parama nedarbo rizikai dėl ekstremaliosios situacijos, susijusios su COVID-19 protrūkiu, mažinti