Zaak C-551/13: Arrest van het Hof (Zesde kamer) van 18 december 2014 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari — Italië) — Società Edilizia Turistica Alberghiera Residenziale (SETAR)/Comune di Quartu S. Elena (Prejudiciële verwijzing — Richtlijn 2008/98/EG — Artikel 15 — Beheer van afvalstoffen — Mogelijkheid voor de producent van afvalstoffen om deze zelf te verwerken — Nationale omzettingswet die is vastgesteld, maar nog niet in werking is getreden — Verstrijken van de omzettingstermijn — Rechtstreekse werking)