Întrebare scrisă E-9928/10 Niki Tzavela (EFD) adresată Comisiei. Izbucnirea holerei în Haiti