Mål C-739/19: Begäran om förhandsavgörande framställd av Supreme Court (Irland) den 7 oktober 2019 – VK mot An Bord Pleanála