Verordening (EEG) nr. 741/83 van de Commissie van 30 maart 1983 houdende vaststelling van de restituties die met ingang van 1 april 1983 worden toegepast voor bepaalde produkten van de sector suiker, die worden uitgevoerd in de vorm van niet in bijlage II van het Verdrag vermelde goederen