Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.9340 — Alliance Automotive Group/PartsPoint Group) — Voor de vereenvoudigde procedure in aanmerking komende zaak (Voor de EER relevante tekst.)