Az Európai Parlament és a Tanács 2011/77/EU irányelve ( 2011. szeptember 27. ) a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről szóló 2006/116/EK irányelv módosításáról