Beschikking van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA nr. 35/17/COL van 9 februari 2017 waarbij aan Noorwegen een afwijking wordt toegestaan met betrekking tot de zuiveringsinstallatie van stedelijk afvalwater van Ladehammeren in de agglomeratie Trondheim en tot intrekking van Beschikking nr. 725/07/COL [2017/2099]