Recapitulatie van de aanbestedingsprocedures, gepubliceerd in het Supplement op het Pubükatieblad van de Europese Gemeenschappen, voor door de Europese Economische Gemeenschap (EEG) gefinancierde projecten (Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) of begroting van de Europese Gemeenschappen) (Week van 24 tot en met 28 januari 1989)