Schriftelijke vraag E-1096/10 van Vasilica Viorica Dăncilă (S&D) aan de Commissie. Investeringen in infrastructuur in het kader van het cohesiebeleid