Schriftelijke vraag E-1654/10 van Eija-Riitta Korhola (PPE) aan de Commissie. Vergelijkingswaarden voor kalkproductie in de emissiehandel